Przykład aplikacji CRUD w Laravel 4

Framework Laravel jest narzędziem języka PHP zdobywającym coraz wiekszą popularność. Można go zainstalować na kilka sposobów. Jednym z nich jest pobranie szkieletu frameworka z repozytorium github. Następnie przy użyciu narzędzia do zarządzania zależnościami Composer instalujemy składniki Laravela: po pobraniu paczki z repozytorium uruchamiamy konsolę tekstową i przechodzimy w niej do folderu gdzie zainstalowany jest Laravel i wydajemy polecenie ‚php composer.phar install’ (plik composer.phar umieść w katalogu z frameworkiem) lub w Windowsie ‚composer install’. W przeglądarce nawigujemy do folderu ‚public’. Jeśli ukaże nam się strona jak poniżej, oznacza to, że instalacja przebiegła poprawnie. Jeśli nie, ustaw rekursywnie uprawnienia do zapisu dla folderu app/storage. Czytaj dalej Przykład aplikacji CRUD w Laravel 4

zapisz się na kurs Laravela >>>> lub program partnerski