Laravel 5.5 CRUD lista zadań część 6

Widok

W ostatniej lekcji kursu frameworka Laravel uzupełnimy plik widoku listy zadań index.blade.php. Pierwsza zmiana w kodzie polega na uzupełnieniu kodu formularza o atrybut action, któremu nadajemy wartość z helpera route() zwracającego nam link do obsłużenia akcji dodania nowego zadania. Czytaj dalej Laravel 5.5 CRUD lista zadań część 6

zapisz się na kurs Laravela >>>> lub program partnerski

Laravel 5.5 CRUD lista zadań część 4

Model

W Laraverze model czyli plik do komunikacji z bazą danych dla jednej tabeli generujemy poleceniem w konsoli:

php artisan make:model Task

Gdzie Task to nazwa naszego modelu w liczbie pojedyńczej. Wczęśniej naszą tabelę nazwaliśmy tasks, dzięki czemu Laravel rozpozna,  że stworzony przez nas model służy do operacji na tabeli tasks. Model wygenerowany został w folderze App. Czytaj dalej Laravel 5.5 CRUD lista zadań część 4

zapisz się na kurs Laravela >>>> lub program partnerski

Laravel 5.5 CRUD lista zadań część 3

Widoki, routing

Po instalacji Laravela mamy jeden przykładowy widok welcome.blade.php w folderze resources/views. Nie będziemy go potrzebować. Blade w nazwie pliku informuje Laravel, że używamy jego systemu szablonowego, tzn. nie używamy w widokach czystego PHP tylko szablonowych zamienników. Czytaj dalej Laravel 5.5 CRUD lista zadań część 3

zapisz się na kurs Laravela >>>> lub program partnerski

Laravel 5.5 CRUD lista zadań część 1

Przygotowanie szablonu

W tym kursie wykonamy prostą aplikację typu CRUD (create, read, update, delete) w popularnym na całym świecie frameworku języka PHP Laravel w wersji 5.5. Aplikacja „Moja Lista Zadań” będzie wyświetlać listę zadań użytkownika pobieraną z bazy danych. Zadanie będzie można dodać, usuwać oraz zmieniać stan na wykonane lub niewykonane. 

Czytaj dalej Laravel 5.5 CRUD lista zadań część 1

zapisz się na kurs Laravela >>>> lub program partnerski

Przykład aplikacji CRUD w Laravel 4

Framework Laravel jest narzędziem języka PHP zdobywającym coraz wiekszą popularność. Można go zainstalować na kilka sposobów. Jednym z nich jest pobranie szkieletu frameworka z repozytorium github. Następnie przy użyciu narzędzia do zarządzania zależnościami Composer instalujemy składniki Laravela: po pobraniu paczki z repozytorium uruchamiamy konsolę tekstową i przechodzimy w niej do folderu gdzie zainstalowany jest Laravel i wydajemy polecenie ‚php composer.phar install’ (plik composer.phar umieść w katalogu z frameworkiem) lub w Windowsie ‚composer install’. W przeglądarce nawigujemy do folderu ‚public’. Jeśli ukaże nam się strona jak poniżej, oznacza to, że instalacja przebiegła poprawnie. Jeśli nie, ustaw rekursywnie uprawnienia do zapisu dla folderu app/storage. Czytaj dalej Przykład aplikacji CRUD w Laravel 4

zapisz się na kurs Laravela >>>> lub program partnerski