Laravel 5.5 CRUD lista zadań część 4

Model

W Laraverze model czyli plik do komunikacji z bazą danych dla jednej tabeli generujemy poleceniem w konsoli:

php artisan make:model Task

Gdzie Task to nazwa naszego modelu w liczbie pojedyńczej. Wczęśniej naszą tabelę nazwaliśmy tasks, dzięki czemu Laravel rozpozna,  że stworzony przez nas model służy do operacji na tabeli tasks. Model wygenerowany został w folderze App. Zmienimy nasz model aby wyglądał tak:

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Task extends Model
{
 public $timestamps = false;
 
 public function toggleStatus()
 {
 $this->status = !$this->status;
 return $this;
 }
 
}

Jak widać dodaliśmy publiczną zmienną $timestamps = false; co jest podyktowane tym, że domyślnie Laravel wymaga od nas abyśmy w każdej tworzonej tabeli bazy danych dodali dwie kolumny typu timestamp do określania dat edycji i utworzenia rekordu w bazie danych. W naszym przypadku nie potrzebujemy tych danych, więc informujemy Laravela o tym fakcie wspomnianą deklaracją publicznej zmiennej timestamp. Do modelu dodaliśmy własną metodę toggleStatus(), która zmienia stan zadania z wykonanego na niewykonane lub odwrotnie. Odbywa się to za pomocą odwołania do kolumny typu boolean status tabeli tasks i zmianie stanu na przeciwny po każdym kliknięciu w zadanie. W następnej lekcji tego kursu frameworka Laravel stworzymy kontroler, czyli kod odpowiedzialny za załadowanie danych z bazy danych (komunikacji z modelem) i wczytanie widoków. Obejrzyj ten kurs Laravel na Youtube.

Zostań Profesjonalistą W Tworzeniu Aplikacji Webowych! Zapisz Się Na Kurs Laravel nauczysz się również tworzyć aplikacje hybrydowe na smartfony

Poprzednia lekcja. Następna lekcja.

 

zapisz się na kurs Laravela >>>> lub program partnerski
Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *