Regulamin i polityka „cookies”

§1 Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze stron internetowych w domenie netprogs.pl oraz zasady sprzedaży i korzystania z kursów wideo i udostępnianego oprogramowania.

§2 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin.
Strona – jakakolwiek strona internetowa dostępna w domenie netprogs.pl.
Operator Strony – Netprogs NIP 5242467000, REGON 360254115 z siedzibą w Warszawie, al. Aleje Jerozolimskie 85 lok. 21.
Oprogramowanie – darmowe lub płatne oprogramowanie komputerowe.
Kurs – treść cyfrowa w postaci audio-wideo udostępniana odpłatnie lub nieodpłatnie na Stronie.
Uczestnik Kursu – osoba, która zakupiła kurs wideo na Stronie.
Partner – osoba fizyczna lub prowadząca działalność gospodarczą, która bierze udział w programie partnerskim polegającym na własnej promocji Kursów wideo Operatora.
Użytkownik Strony – każda osoba wchodząca na Stronę za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

§3 Postanowienia ogólne

1. Użytkownik Strony może przeglądać zawartość Strony oraz pobierać darmowe Oprogramowanie jak również oglądać udostępniane płatnie lub nieodpłatnie Kursy edukacyjne w postaci materiałów audio-wideo.

2. Poprzez używanie Stron, Użytkownik Strony akceptuje warunki Regulaminu.

3. Poprzez używanie Stron, Użytkownik Strony wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Wszelkie kopiowanie treści ze Strony jest zabronione za wyjątkiem treści wyraźnie oznaczonej jako dostępnej do ściągnięcia na komputer Użytkownika Strony.

5. Operator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania ze Strony, Oprogramowania lub Kursów wideo jak również nie odpowiada za potencjalnie niezgodne z prawem działania Partnerów promujących Kurs (w szczególności za rozsyłanie przez nich tzw. spamu).

6. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Oprogramowania płatnego lub Kursów wideo lub sprzedaży jakiejkolwiek usługi bez podania przyczyny.

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Strony i inne sytuacje, które mogą zaistnieć z przyczyn od niego niezależnych, np. awaria serwera Strony.

8. Wszelkie materiały na Stronie, w tym szczególnie materiały wideo Kursu online, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dalsze rozpowszechnianie tych materiałów stanowi naruszenie praw autorskich i jest zabronione ( w tym nagrywanie audio-wideo, przenoszenie na treść pisaną materiałów ze Strony, tłumaczenia na inne języki,  w szczególności Kursów online).

§4 Licencja Oprogramowania

Płatne jak i darmowe Oprogramowanie posiadają odrębne licencje. Użytkownik Strony ma obowiązek zapoznać się z licencją Oprogramowania, z którego będzie korzystał. Użytkownik Strony zobowiązany jest zapoznać się także z licencją dotyczącą darmowych bibliotek wchodzących w skład Oprogramowania. Biblioteki te mogą różnić się od siebie także treścią licencji. Informacja o licencji znajduje się w archiwum ZIP wysłanego lub pobranego Oprogramowania.

§5 Polityka prywatności

1. Przekazywane dane.
Użytkownik Strony składając zamówienie na Stronie lub kontaktując się z Operatorem poprzez email, przekazuje dane takie jak: nazwa firmy, imię, nazwisko, numer NIP, adres wykonywania działalności, numer telefonu, adres email, adres strony internetowej oraz w przypadku Partnerów numer konta bankowego do wypłaty prowizji.

2. Wykorzystanie danych Użytkownika Strony.
W przypadku obsługi płatności internetowych, dane Użytkownika Strony są przetwarzane również przez firmę zewnętrzną obsługującą daną płatność inernetową. Operator Strony nie gromadzi tych danych w trakcie procesu płatności.
Dane są chronione przed dostępem osób trzecich i wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług na Stronach.
Dane Użytkownika Strony zbierane przez Operatora nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem organów do tego uprawnionych na ich żądanie.
Dane zbierana podczas składania zamówienia są wymagane i wykorzystywane w celu realizacji zamówienia oraz wystawienia faktury lub rachunku.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem Strony a Operatorem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika Strony.
Operator będzie przetwarzał dane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dane przechowywane są w komputerze Operatora, który jest zabezpieczony przed wglądem osób trzecich. Przekazywanie danych w obrębie Strony zabezpieczonej logowaniem odbywa się poprzez połączenie szyfrowane. Hasło Internauty na serwerze Operatora jest chronione poprzez jego zaszyfrowanie. Użytkownik Strony może w każdej chwili usunąć całe swoje konto na Stronie Operatora łącznie ze wszystkimi swoimi danymi.

3. Wykorzystanie ciasteczek (cookies).
Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czas jego istnienia), przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową oraz zapisane w ciasteczku dane.
Do czego używane są ciasteczka?
Strona używa ciasteczek w celu przechowywania identyfikatora sesji, niezbędnego do logowania Użytkownika Strony oraz ewentualnie do zapamiętywania na stałe zalogowanego użytkownika aby nie musiał on logować się każdorazowo przy wejściu na Stronę. Dodatkowo na Stronie mogą być generowane inne cookies do celów statystycznych – przez serwisy zewnętrzne – Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA) oraz Facebook ( administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA). Strona używa również ciasteczek do obsługi programu partnerskiego. W ciasteczku tym Operator zapisuje dane identyfikujące Partnera.
Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?
Na Stronie mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze Strony. Ciasteczka stałe pozostają na twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.
Jak usunąć ciasteczka?
Jeżeli nie zgadzasz się na używanie Stronę ciasteczek , powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Strony. Dla zachowania pełnej prywatności Użytkownik Strony może wykasować i wyłączyć ciasteczka wykorzystywane na Stronie przez zmianę ustawień w przeglądarce. Jednak wówczas nie będzie możliwości korzystania z niektórych funkcji Strony, w tym naliczanie prowizji dla Partnerów.

§6 Zasady sprzedaży i korzystania z Kursów wideo

1. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Operatora, Uczestnik Kursu uzyskuje bezterminowy ( z zastrzeżeniem pkt. 7 par. 6) dostęp do zamawianych materiałów audio-wideo na Stronie Operatora w ilości godzin podanej w opisie Kursu, na jedno stanowisko komputerowe. Dokonanie płatności jest rownoznaczne z zawarciem umowy o dostarczenie treści cyfrowych między Operatorem Strony a Uczestnikiem Kursu.

2. Opłata za dostęp do Kursu jest jednorazowa.

3. Operator może w przyszłości zmienić serwer (miejsce) przechowywania materiałów wideo Kursu o czym Operator ma obowiązek zawiadomić z wyprzedzeniem Uczestnika Kursu.

4. Dostęp do Kursu wymaga sprzętu komputerowego oraz sieci Internet. Użytkownik Strony przed zakupem ma obowiązek zapoznać się z opisem Kursu na Stronie i sprawdzić czy Kurs wyświetla się prawidłowo w jego przeglądarce www poprzez obejrzenie i odsłuchanie darmowych lekcji Kursu. Jeśli nie, Użytkownik Strony powinien zainstalować jedną z popularnych przeglądarek internetowych (np. Chrome lub Firefox) lub powstrzymać się od kupna Kursu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wyświetlanie Kursu na sprzęcie komputerowym Uczestnika Kursu.

5. Uczestnik Kursu wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych Kursu niezwłocznie po stwierdzeniu płatności przez Operatora Strony a tym samym na zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

6. Uczestnik Kursu ma świadomość, że z chwilą stwierdzenia płatności przez Operatora i udostępnienia Kursu wideo, traci prawo do 14-dniowego ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, co jest podyktowane ochroną interesów Operatora przed nieautoryzowanym kopiowaniem treści cyfrowych. Jednakże przed zakupem Użytkownik Strony może poprosić Operatora o udostępnienie dodatkowych materiałów audio-wideo Kursu, gdy darmowe lekcje były niewystarczające do podjęcia decyzji zakupowej.

7. Uczestnik Kursu nie może udostępniać Kursu osobom trzecim poprzez udostępnianie loginu i hasła do konta na Stronie. W przypadku stwierdzenia zalogowania dwóch osób jednocześnie lub nawet otwarcia Kursu w dwóch przeglądarkach, system automatycznie zablokuje dostęp do Kursu. Uczestnik Kursu jest świadom tego faktu i wyraża zgodę na utratę dostępu do Kursu w przypadku naruszenia tego i pozostałych punktów niniejszego Regulaminu oraz w każdym przypadku tzw. odwrotnego obciążenia transakcji, co może mieć miejsce w przypadku np. zakupu kradzioną kartą płatniczą. Każde wideo Kursu ma zakodowane informacje o jego nabywcy, co będzie wykorzystane w przypadku naruszenia praw autorskich.

8. Anulowanie zamówienia Kursu jest możliwe tylko w przypadku gdy nie zaksięgowano wpłaty za Kurs a tym samym Użytkownik Strony nie uzyskał jeszcze dostępu do Kursu. W tym celu Użytkownik Strony może wysłać stosowną wiadomość email z rezygnacją do Operatora, który anuluje zamówienie i zwróci wpłatę za Kurs, która może zostać pomniejszona o koszty przelewu lub prowizji dla operatora płatności.

§7 Zasady dla Partnerów

1. Partner powinien posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą. Osoby fizyczne nie prowadzące jakiejkolwiek zarejestrowanej działalności gospodarczej  mogą uczestniczyć w programie partnerskim z Operatorem na podstawie umowy o wynagrodzenie prowizyjne.

2. Identyfikacja Partnera w programie partnerskim odbywa się za pośrednictwem plików “cookies”. Plik “cookie” ważny jest jeden rok, co oznacza, że w ciągu roku od kliknięcia w link partnerski możliwe jest naliczenie 30% prowizji dla Partnera. Partner posiada udostępnione dane sprzedaży po zalogowaniu do panelu administracyjnego na Stronie.

3. Zaliczenie partnerskiej sprzedaży na konto Partnera następuje wyłącznie w przypadku gdy Użytkownik Strony kliknął w link udostępniony przez Partnera oraz ma włączoną obsługę plików “cookies” na swoim komputerze, a następnie dokonał zakupu Kursu w wersji językowej w jakiej był link partnerski oraz wszedł na Stronę Kursu. Jeśli w momencie pierwszego wejścia do kupionego Kursu Użytkownik Strony ma wyłączoną obsługę plików “cookies” na swoim komputerze lub po kliknięciu w link Partnera wyczyścił “cookies”, to prowizja dla Partnera nie zostanie uwzględniona z uwagi na brak możliwości identyfikacji Partnera, z polecenia którego zakupiony został Kurs.

4. Operator nie odpowiada za sytuacje niezależne od niego jak na przykład awaria serwera.

5. Partner jest zobowiązany do niełamania prawa podczas promowania Kursu, np. zakazuje się  rozsyłania niezamówionej korespondencji handlowej do osób prywatnych i wszelkich innych działań łamiących prawo w każdym kraju. Operator ma prawo bez ostrzeżenia usunąć konto Partnera, gdy ten łamie prawo i naraża na złą reputację Operatora np. poprzez rozsyłanie tzw. spamu w celu promowania Kursu.

6. Jeśli Partner zarejestrował się w angielskiej wersji językowej Strony, może promować tylko angielskojęzyczny link Partnera oraz prowizja zostanie naliczona tylko w przypadku gdy Użytkownik Strony zapłacił za angielskojęzyczną wersję Kursu. Analogicznie jest w przypadku polskiej wersji Kursu.

7. Wypłata prowizji dla Partnera odbywa się na zlecenie Partnera poprzez kliknięcie w odpowiedni link w panelu Partnera. Koszt wypłaty prowizji wynosi od 0 zł do 1 zł. W praktyce Operator potrąca koszt wypłacając prowizję zaokrągloną w dół. W przypadku promocji cenowych na Kurs wypłata będzie dokonana automatycznie tuż po zamknięciu okresu promocji. Wypłaty dokonywane są nie częściej niż jeden raz w tygodniu i tylko do banku w Polsce lub za pośrednictwem systemu płatności PayPal. W przypadku kosztu przelewu bankowego większego niż 1 zł Operator potrąci z prowizji koszty przelewu.

8. Operator w każdej chwili ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym wypłacając Partnerowi zgromadzone do tej pory środki na koncie Partnera. W przypadku gdy Partner ma zamiar poczynić nakłady inwestycyjne w celu promocji Kursu, ma obowiązek wcześniej uprzedzić o tym fakcie Operatora, co wynika głównie z prawa Operatora do sprzedaży praw autorskich do Kursu oraz do zmiany miejsca przechowywania (serwera) Kursu a tym samym zmiany linku partnerskiego.

9. Przykładowy zarobek Partnera:
Operator sprzedał Kurs z polecenia Partnera za cenę 295 zł brutto. Zarobek Partnera wyniesie: 30% * 295 = 88,5 zł. Jest to kwota brutto na jaką należy wystawić fakturę lub rachunek Operatorowi (jeśli Partner prowadzi działalność gospodarczą).

10. Operator okresowo przeprowadza promocje cenowe. W takim przypadku procent prowizji naliczany jest od aktualnej ceny Kursu.

§8 Postanowienia końcowe, reklamacje

1. Wszelkie indywidualne i dodatkowe ustalenia Operatora z Użytkownikiem Strony wymagają formy pisemnej lub muszą zostać potwierdzone drogą elektroniczną pod rygorem nieważności.

2. Reklamacje powinny być składane w terminie 7 dni od zaistnienia problemu – w formie elektronicznej poprzez email podany na podstronie „Kontakt”.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko Użytkownika Strony, nazwa firmy oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni od momentu złożenia reklamacji.

 

Data opracowania Regulaminu: 01.10.2017

 

 

zapisz się na kurs Laravela >>>> lub program partnerski
Share